Si cliqueu en Comments d'aquest post trobareu el que anem fent a classe.
Pepe
2/17/2011

Dimarts, 15 de Febrer

La funció de proporcionalitat inversa:

- Omplir taules
- Representació gràfica
- Expressió matemàtica de la funció de proporcionalitat inversa

Reply
Pepe
2/17/2011

Dijous, 17 de febrer

Geometria:

Geometria lineal. Unitats de temps: operacions amb calculadora.
Mesura d'angles: cercar un video a YouTube

Geometria plana.
Polígons i Circumferència: Nomenclatura i classificació. Perímetre. Polígons regulars. Nomenclatura. Elements.

Reply
Pepe
3/8/2011

Dimarts, 22 de febrer

Escales.

Unitats de longitud.

Reply
Pepe
3/8/2011

Dijous, 24 de febrer


Geometria plana

Polígons. Àrees.

Unitats de superfície

Reply
Pepe
3/8/2011

Dimarts, 1 de març

Circunferèmcia i cercle.

Teorema de Pitàgores.

Semblança de triangles.Reply
Pepe
3/8/2011

Dijous, 3 de març

Cossos geomètrics.

Classificació.

Dessenvolupament lateral.

Àrees lateral i total.

Reply
Pepe
3/19/2011

Dimarts, 15 de març

Geometria de l'espai.

Unitas de volum i capacitat.

ReplyLeave a Reply.