Picture
ciclomates > mòdul 10


Mòdul 10

Amb el coco menjat per les equacions


Exercicis i solucions


VITUTOR:     APUNTES (ap 4  a 11)                 Ejercicios 1                 Problemas 1                 Problemas 2

Més problemes de planteig d'equacions
  Recull de problemes amb solució en MAO

Equacions amb solució  (Exercicis on-line)

Problemes de planteig d'equacions
  Recull de problemes que es resolen amb equacions de l'IES Bellvige

Solucions als problemes anteriors

Altres recursos a la web