Picture
(Imatge procedent de http://making-doodles.blogspot.com)
ciclomates > mòdul 12


Mòdul 12:
Defuncionao per les funcions

Mínims de funcions i gràfics

Funcions lineals on-line  thatquiz.org

Introducció a les funcions  Anna Feliu Caelles

Estudi de les funcions lineal i afí  Jorge Sánchez Pedraza
 

Taules i gràfics  Joaquín Villanova Ballabriga

Funciones  (Matemàticas en movimiento)

Traçador de gràfiques   (programa per a instal.lar a l'ordinador)