Website by Pepe Pascual.  Professor de Formació d'Adults                                                                                                                      Crèdits. Copyright

Picture

CicloMates


Temari i materials                              Diari de classeTauler de notícies AFA Rius i Taulet


 

Materials recomanats

Matemàtiques per a la ESO. (Proyecto EDAD MEC)
               
català                      castellà

Cal tenir instal·lada la màquina virtual de JAVA i el plugin DESCARTES
Altres requisits: Flash Player 7, Acrobat Reader

Models de les PPA CFGM (2005-09)
 descompressor de fitxers: WINRAR


 
  Webs recomanades:
       (Has d'entrar com a VISITANT)


Per a llegir els documents d'aquest web pots necessitar un lector de PDF: ADOBE READER  i  un descompressor de fitxers: WINZIP o WINRAR

Crèdits. Copyright