Machacaos després
de currar massa

Models de les proves d'accès
Materials globals

Correccions a les proves del curs

Prova de dimarts 17 de febrer

Prova de dilluns 26 de gener

Prova de dilluns 20 d'octubre