Treball en equip:  Nosaltres no tenim problemes
Lloc per als exercicis de mates resolts entre tots

Picture
Picture