ciclomates > mòduls 8 i 9
Mòduls 8 i 9:
Fascinats per la Geometria
Picture
Per a aprendre el més bàsic :
Eines útils a la web- La superficíe   Petit programa per a comprendre la mesura d'àrees.

- El volum   Petit programa per a comprendre la mesura de volums.