TutoRia 
Programaos/ás!
                                                           Kontrolaos/ás! 

              Quadriculaos/ás!


Assistència a classe


Si tens al menys un 80% d'assistència a classe de les àrees que hagis de fer i et treus al menys un 5 de nota global del curs, l'escola et donarà un certificat amb una nota global que et servirà per a millorar la nota que treguis a la Prova d'Accès.
Llegiu: Qualificació e les proves.

Consultes amb el tutor:

Tutorial: Les PPACFGM pas a pas


Informació general de les proves