tutoria > la prova

IMPORTANT: Aquesta informació està treta de la convocatòria de la prova del 2009. Podria haver-hi modificacions per a la prova del 2010.

Què has de portar el dia de la prova

El dia de la prova d'accés les persones aspirants hauran de portar:
 
- El document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que permeti a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat.

- Si cal, la certificació de superació de la formació per a les proves d'accés que et donarem a l'escola.

Com es la prova


La prova d'accés a grau mitjà es desenvoluparà en dues parts:

Part sociolingüística: comprèn les àrees de llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i llengua estrangera (anglès o francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica: es subdivideix en dos àmbits: l'àmbit matemàtic, amb les matemàtiques com a única àrea i l'àmbit científic tecnològic, que comprèn les tres àrees: ciències naturals, tecnologia, i educació visual i plàstica.
 
Picture

Horari de realització de la prova d'accés.

La prova d'accés començarà a les 16 hores. Les persones aspirants s'hauran de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova d'accés.

El temps de realització serà de quatre hores, que es distribuirà en dos blocs temporals de dues hores cadascun:

- En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part sociolingüística; la persona aspirant disposarà de totes les proves que lliurarà al final del bloc.
-En el segon bloc es realitzaran els exercicis de la part científica, tecnològica i matemàtica. La persona aspirant disposarà de totes les proves que li correspongui fer i les lliurarà en acabar el temps d'aquest bloc.
- Entre el primer i el segon bloc hi haurà un descans de 30 minuts.